• Motorcyklar

A2 - Motorcykel

A1 -> A2
- 2 h teoriundervisning
- 5 h körundervisning
- Ingen examen

A2 (inget körkort från förut)
- 4 h teoriundervisning
- 5 h körundervisning
- Teoriprov -> hanteringsprov  -> körprov

B -> A2
- ingen obligatorisk teoriundervisning (rekommenderas att man köper skilt)
- 5 h körundervisning
- Teoriprov -> hanteringsprov -> körprov

Motorcyklar med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte hänför sig till ett fordon med mer än dubbla den effekten.

Den som får körrätt måste ha fyllt 18 år.

Anmäl dig på nätet!
a2 motorcykel
fbf logo