• Bilar

Bilkurs

Bilskoleundervisningen ändrade 01.07-2018. Då föll övningsskedet och fördjupande skedet bort, istället kom en riskskolning på 8 h som måst göras före körprovet. Efter avklarat körprov har man körkort i 15 år.

Grundskedet (inget körkort från tidigare):
- 4 h teoriundervisning (á 45 min)
- 10 h körundervisning 
-  självstudier
Eleven kan utföra teoriprovet tidigast 1 månad före hon/han fyller 18 år. Körprovet kan utföras då hon/ han fyllt 18 år och avlagt godkänt teoriprov.
Då eleven blivit godkänd i körprovet, beviljas ett körkort som är 15 år i kraft.

Grundskedet (körkort från tidigare):
- ingen obligatorisk teori (kan köpas skilt)
- 10 h körundervisning
- självstudier

OBS! Bilskolan erbjuder olika paket med extra teori/ körlektioner. Fråga efter ett passligt paket.

Riskskolningen:

- resa till halkbanan
- halkbanan
- teori
- säkerhetshus
- valtunnel
- resa hem från halkbanan
- mörkerkörningen

OBS! Privatister som ej har kort från tidigare måste gå 4 h teori i bilskolan före man börjar köra. Sen när man kört allt så måste även riskskolningen göras i bilskolan före körprovet. Anmäl er i god tid!
  • Bil
fbf logo